แบนเนอร์คุกกี้ (ตัวแสดงข้อความ/กล่องข้อมูลแสดงข้อความคุกกี้)

ในการเรียกดูเว็บไซต์ที่ต่อเนื่องนั้น หมายถึงท่านกำลังยอมรับการใช้ cookies ของเราตามคำสั่ง European เลขที่ 2009/136 / EC.Continue ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (Privacy & Cookies)

 

 

การสละสิทธิ์

 

ในการเข้าสู่หน้าต่างๆของเว็บไซต์ เป็นการยอมรับว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

 

 

ลิขสิทธิ์

 

เอกสาร รูปภาพ เครื่องหมายการค้า วิดีโอ และองค์ประกอบอื่นใดที่เผยแพร่และทำซ้ำบนเว็บไซต์นี้ หรือที่ใช้
โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง หรือที่บุคคลที่สามได้อนุญาตให้ Zaino IFB Co., Ltd นำไปใช้นั้น เป็นสิทธิ์ของ Zaino IFB Co., Ltd ห้ามมิให้สาธารณชนนำไปทำซ้ำหรือผลิตซ้ำ

เครื่องหมายการค้าต่างๆนั้น รวมถึงชื่อ” “โลโก้” “ชื่อผลิตภัณฑ์และสโลแกนต่างๆทั้งหมดด้วย

ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ห้ามใช้เอกสาร รูปภาพ เครื่องหมายการค้า วิดีโอ และองค์ประกอบอื่นใดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ประกอบด้วยลิงก์(การเชื่อมต่อ)ต่างๆไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตภายนอกของคู่ค้าและ
ซัพพลายเออร์(ผู้ผลิต)ที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย ZAINO FOOSERVICE S.r.l. รับประกันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดในการระบุตัวตนของลิงก์ต่างๆ(การเชื่อมต่อ) อย่างไรก็ตาม จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้และการเข้าถึงได้ง่าย หรือความปลอดภัยและการไม่มีไวรัสหรือระบบติดตามผู้ใช้อัตโนมัติ เช่น Cookies

 

 

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

Zaino IFB Co., Ltd เป็นผู้ควบคุมข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่ได้ให้มาโดยสมัครใจและได้มีการประมวลผลหลังจากการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ บริษัท ไซโน ไอเอฟ แอนด์ บี จำกัด 333/2 หมู่9  รหัสไปรษณีย์ .บางปลา .บางพลี .สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย การเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ และ/หรือ คำขอข้อมูลและบริการใดๆ อาจอยู่ภายใต้คำขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกประมวลผลโดย “Zaino IFB Co., Ltd”
(
ต่อไปนี้จะเรียกว่า Zaino IFB Co., Ltd) ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล โดยปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาเลขที่ 196/2003 “รหัสป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล” (ต่อไปนี้จะเรียกว่ารหัส“) จุดประสงค์ของ
คำชี้แจงปัจจุบันคือเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบข้อมูล แม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะเข้าถึงเว็บไซต์และกรอกข้อมูลของพวกเขา วิธีการที่ ZAINO IFB CO., LTDใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้จะถูกขอให้อ่านคำชี้แจงก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการกรอกในช่องที่เป็นข้อมูลเฉพะในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ ข้อมูลถูกประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลบนเอกสาร โดยใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์และทางเทเลมาติก และระบบคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และโดยบุคลากร (ภายในและภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้) ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกประมวลผลและสามารถใช้สิทธิ์ทั้งหมดของท่านได้ตลอดเวลา (รวมถึงสิทธิ์ในการขอให้แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูล) โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ควบคุมข้อมูลที่ headoffice@zainoifb.com หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ธรรมดา ไปที่ Zaino IFB Co., Ltd – บริษัท ไซโน ไอเอฟ แอนด์ บี จำกัด 333/2 หมู่9รหัสไปรษณีย์ .บางปลา .บางพลี .สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย ประเทศอิตาลี

 

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

 

ตามข้อกำหนดของผู้ใช้ในแต่ละครั้งที่ เขา/เธอ เข้าถึงส่วนต่างๆของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มาโดยตรงโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ อาจเป็นดังต่อไปนี้: ) การลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อการเข้าถึงการใช้งานบางส่วนและเพื่อให้บริการต่างๆที่ได้มีการนำเสนอ ) โดยการได้รับความยินยอมครั้งก่อนหน้าจากผู้ใช้และจนกว่าจะได้มีการยกเลิกหรือลบออก เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (เช่น การส่งข้อมูลส่งเสริมการขายและโฆษณา แบบสำรวจเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งจะอนุญาตให้ ZAINO IFB CO., LTDเพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ได้เสนอให้กับลูกค้า; เช่น รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์); โดยอาจดำเนินการผ่านทางอีเมล โทรสาร MMS และ SMS ตามความยินยอมที่ได้ระบุไว้เฉพาะและจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอม ) ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่นำออกสู่ตลาดโดย ZAINO IFB CO., LTD การโฆษณาหรือเว็บไซต์ (ส่วนที่เป็นหัวข้อการติดต่อบนเว็บไซต์)
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์สำหรับบริการทั้งหมดที่มีการนำเสนอโดย ZAINO IFB CO., LTD
[
เช่น ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้า ) และ ) ด้านบน] อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกนำไปประมวลผลเฉพาะอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

 

 

ลักษณะของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้(User)

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องการเข้าถึงฟังก์ชันหรือการใช้งานบางอย่าง จะต้องมีการกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน (ส่วนที่จำเป็นต้องกรอกจะมีเครื่องหมายดอกจันกำกับไว้) เพื่อให้ ZAINO IFB CO., LTD สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจันนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการใช้บริการตามที่ร้องขอได้ ในกรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลทางเลือก(ส่วนที่ไม่บังคับว่าจะต้องกรอก) หรือ
หากมีการกรอกแล้วแต่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ในส่วนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ

 

 

การเปิดเผยและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้โดยตรงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณี
ที่เป็นการประกาศชื่อผู้ชนะในการจัดแข่งขันต่างๆของเว็บไซต์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนโดย ZAINO IFB CO., LTD ซึ่งถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

สิทธิ์ของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองโดยมาตรา 7 ตามประมวลกฎหมาย

 

มาตรา 7″ สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์อื่นๆ

1. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอหรือไม่ และมีการแลกเปลี่ยนหรือติดต่อสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบหรือวิธีการที่เป็นที่เข้าใจได้หรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้ถูกบันทึกไว้แล้ว

2. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • แหล่งข้อมูล;
  • วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูล;
  • ตรรกะหรือเหตุผลที่นำมาใช้ในการดำเนินการ หากในภายหลังได้ถูกทำให้สำเร็จด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์; ข้อ ) ของข้อมูลประจำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากอิตาลีที่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้;
  • กลุ่มหรือประเภทของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกแลกเปลี่ยนหรือที่อาจได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องด้วยตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งในประเทศอิตาลี ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่ของการดำเนินการ

3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับ:

การปรับปรุง การแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ การรวบรวมข้อมูลในส่วนที่กระทบกับผลประโยชน์หรือสิทธิ์ตามกฎหมาย;

การลบ การนำข้อมูลที่ระบุตัวตนออก หรือการบล็อกข้อมูลที่ถูกประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูล
ที่ไม่จำเป็นสำหรับการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการเก็บรวบรวมหรือได้ถูกประมวลผลในภายหลัง

การรับรองประสิทธิภาพว่าการดำเนินการตามข้อ ) และ ) ได้มีการแจ้งให้ทราบแล้ว เช่นเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หน่วยงานที่ได้รับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูล เว้นแต่ข้อกำหนดนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้หรือเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนอย่างชัดแจ้ง เมื่อเทียบกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง

4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านทั้งหมดหรือบางส่วน:

บนพื้นฐานของเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ตาม;

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอ ซึ่งได้ดำเนินการให้ลุล่วงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่ง
สื่อโฆษณาหรือการขายตรง หรืออื่นๆ เพื่อดำเนินการสำรวจสมรรถภาพของตลาดหรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์เจ้าของข้อมูลอาจให้อำนาจหรืออนุญาตด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ใบมอบอำนาจ หรือผู้แทนที่เป็น
บุคคลธรรมดา องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์

เจ้าของข้อมูลอาจใช้สิทธิ์ตามมาตรา 7 ได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่ headoffice@zainoifb.com หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ธรรมดาไปที่ Zaino IFB Co., Ltd – บริษัท ไซโน ไอเอฟ แอนด์ บี จำกัด 333/2 หมู่9 รหัสไปรษณีย์ .บางปลา .บางพลี .สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย ประเทศอิตาลี

เจ้าของข้อมูลอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในข้อ ) แม้จะได้รับความยินยอมแล้วก็ตาม โดยคลิกที่ลิงก์เฉพาะ ตามที่ปรากฏ

เจ้าของข้อมูลอาจแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อโดยส่งอีเมลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่ headoffice@zainoifb.com หรือ
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ธรรมดาไปที่ Zaino IFB Co., Ltd – บริษัท ไซโน ไอเอฟ แอนด์ บี จำกัด 333/2 หมู่9 – รหัสไปรษณีย์ .บางปลา .บางพลี .สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทยประเทศอิตาลี

 

 

การเรียกดูข้อมูลเว็บไซต์

 

เว็บไซต์ไม่ได้มีความประสงค์ในการถือสิทธิ์หรือครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไม่ได้มีการใช้ Cookies
เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลและ c.d. Cookies ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประเภทจะไม่ถูกนำมาใช้ ไม่มีการใช้ระบบติดตามผู้ใช้ การใช้งานในส่วนของ c.d. Cookies (ซึ่งไม่ได้มีการจัดเก็บไว้อย่างถาวรในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และหายไปเมื่อปิดเบราว์เซอร์) ถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดให้ส่งต่อข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนเท่านั้น (ประกอบด้วยตัวเลขสุ่มที่สร้างโดยเซิร์ฟเวอร์) ที่จำเป็นสำหรับการท่องเว็บอย่างปลอดภัยและอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เป็น
c.d. Cookies
ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้หลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคด้านข้อมูลเทคโนโลยี(IT)อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาความลับของผู้ใช้เมื่อเรียกดูและไม่อนุญาตให้มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้อาจมีระบบติดตามที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ทราบ ZAINO IFB CO., LTD ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่การป้องกันความเสียหาย (เช่น ไวรัส) หรือการปกป้องข้อมูลที่ประมวลผล

 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

 

ได้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะมาใช้สำหรับการจัดการเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันการเข้าถึงอย่างปลอดภัยและปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์จากความเสี่ยงที่จะสูญเสียหรือเสียหาย รวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่นำมาใช้จัดการเว็บไซต์มีการอัพเดตทุกวัน
อย่างไรก็ตาม ระบบป้องกันไวรัสที่นำมาใช้โดย ZAINO IFB CO., LTD โปรดทราบว่าเป็นข้อแนะนำและ
เป็นหน้าที่ตามกฎหมายในการติดตั้งระบบสำหรับตรวจจับและป้องกันการโจมตีของไวรัสลงในคอมพิวเตอร์
ของท่าน พื้นส่วนต่างๆของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้จะสามารถเข้าถึงได้ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านที่กำหนด
ให้กับผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร 9 (8) ตัว ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค กล่าวคือ รหัสผ่านดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่มีการอ้างอิงถึงผู้ใช้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือการใช้งาน
ในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ