คำชี้แจงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์(ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ) ตามมาตรา 13
แห่งพระราชกฤษฎีกาหรือคำสั่งเลขที่ n° 196/2003

 

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่รวบรวมโดยตรง และ/หรือ ผ่านทางบุคคลที่สามโดยบริษัท
Zaino IFB Co., Ltd
ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Via Del Commercio Vicolo I n.2 – รหัสไปรษณีย์ 35036 Montegrotto Terme (PD) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ได้มีการประมวลผลผ่านข้อมูลที่ให้ไว้บนเอกสารหรือด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์และเทเลเมติก; ข้อมูลได้มีการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญาและทางกฎหมาย และเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปกป้องเครดิต
(
ความน่าเชื่อถือ) และจัดการทั้งสิทธิ์ต่างๆของท่านและสิทธิ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในทางการค้า
เฉพาะราย

ในการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวสารจาก Zaino และรับสื่อข้อมูลส่งเสริมการขาย/โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ลูกค้าของบริษัท และผู้มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้า จะต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษเฉพาะ

หากกรอกแบบฟอร์มไม่สำเร็จและหากท่านไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มา
ในแนวทางนี้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น จะทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวสารจาก
Zaino
ได้สำเร็จ  ดังนั้น Zaino IFB Co., Ltd จะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใดๆเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทอาจใช้ที่อยู่อีเมลที่ให้มาเพื่อส่งสื่อโฆษณาเกี่ยวกับบริการที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ท่านจะไม่ยินยอม เมื่อข้อมูลที่ร้องขอไม่มีผลผูกพันธ์ ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลจะได้รับการประเมินในแต่ละครั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูล และการตัดสินใจจะทำบนพื้นฐานของความสำคัญของข้อมูลที่ร้องขอเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ทางการค้า ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยในประเทศอิตาลี
ให้แก่หน่วยงานอื่นๆตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น และด้วยเหตุนี้ข้อมูลจึงจะมีการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น:

 

เครือข่ายตัวแทนของเรา;

• Factoring companies (บริษัทที่ซื้อขายหนี้สินทางการค้า);

สถาบันสินเชื่อ;

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคการขนส่ง;

ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพหรือบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของบริษัท
ที่ดำเนินการในนามของบริษัทของเรา;

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเป็นภาคีที่ควบคุมโดย Zaino IFB Co., Ltd หรือบริษัท
ที่ Zaino IFB Co., Ltdได้ถือหุ้นอยู่;

บริษัทความมั่นคงทางสินเชื่อ;

บริษัทประกันสินเชื่อ

บริษัทเกี่ยวกับข้อมูลทางการค้าพาณิชย์;

ซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสินค้าและบริการที่มีภาระผูกพันตามสัญญาเฉพาะอย่าง;

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ตามที่ผู้จัดการ และ/หรือ ส่วนงานประเภทต่อไปนี้อาจได้รับการแจ้งข้อมูล:

 

สำนักงานประธานบริษัท;

ฝ่ายธุรการ;

สำนักงานขาย;

สำนักงานการตลาด;

สำนักงานจัดซื้อ;

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ;

สำนักงาน EDP

 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาหรือคำสั่งเลขที่ N.196/2003 ท่านอาจใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในมาตราดังกล่าว (รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง คำขอให้แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูล คัดค้านการประมวลผล) ข้อมูลจะมีการประมวลผลตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันและสำหรับระยะเวลานภายหลังเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายทั้งหมด และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในอนาคต

ระบบจดจำข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

คำสั่งเลขที่ EU 2009/136/EC คำสั่งควบคุมการใช้งาน Cookies (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดลง
บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน) ไซต์นี้ใช้ Cookies “ทางเทคนิค” (เฉพาะทาง) ที่มีความจำเป็นต่อ
การให้บริการตามที่ร้องขอ และใช้ Cookies ของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 

AddThis  เป็น Cookies ที่แบ่งปันข้อมูลที่ช่วยในการแบ่งปันเนื้อหา

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.addthis.com/privacy

(เครื่องมือที่รวบรวมบริการแชร์ แบ่งปัน หรือบุ๊คมาร์คข้อมูลที่มีให้บริการจากทั่วโลก โดยการสร้างและนำโค้ด
มาแปะไว้ที่เว็บไซต์หรือบล็อก ผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็สามารถบอกต่อหรือส่งต่อข้อมูลในหน้านั้นผ่านเว็บเครือข่าย
หรือเว็บบุ๊คมาร์คต่างๆได้)

 

Google Analytics เป็น Cookies ที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.google.com/intl/th/policies/privacy/

 

วิธีลบ Cookies :

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer

• Opera

• Apple Safari